Demoliční práce v Jihlavě a okolí

Co se starým domem, který už padá na hlavu a neustále chátrá? Nemusíte ho nechávat chátrat dál, můžete udělat razantní krok a zdemolovat ho. Není to tak strašné, jak to zní – na jeho místě posléze můžete postavit dům nový, který bude moderní a podle vašich představ. Demoliční práce Jihlava vám s demolicí pomůžou, jen je třeba zařídit vše potřebné. Demolice totiž není něco, co se může stát ze dne na den. Je to naopak záležitost, na kterou potřebujete mít povolení.

Jelikož v mnoha případech nepřichází investice do přestavby vhod, demolice je jediné možné řešení, které vám může ulevit od starostí s chátrajícím domem. Jak ale bylo zmíněno, je třeba vyřídit povolení, aby mohlo být odstranění budovy provedeno.

Jaké povolení potřebujete?

Tím povolením se rozumí takzvaný demoliční výměr, což je úřední dokument, který povoluje legálně odstranit budovu. Bez tohoto dokumentu nelze budovu zbourat, stejně tak nemůže dojít k výmazu z katastru nemovitostí. Demoliční výměr jako takový je platný jeden rok s tím, že je možné ho případně prodloužit. K tomu je však zapotřebí to řádně odůvodnit.

Pokud máte demoliční výměr, doporučujeme mít ještě projekt k demolici.

Co je to projekt k demolici?

Pokud má dojít k celkovému odstranění stavby, je třeba provést nejen takzvaný passport objektu, ale také se musí zpracovat projekt postupu všech bouracích prací, a to včetně specifikace předpokládaného množství odpadu.

Takový projekt se zpracuje podle už existující dokumentace k nemovitosti, pokud je tedy na světě, pakliže není, musí se provést stavebně technický průzkum objektu a zaměření se posléze musí zdigitalizovat.

Kdo mi projekt zpracuje?

Projekt vám může zpracovat firma Stavby – demolice a bourání s.r.o., která provádí demoliční práce nejen v Jihlavě, ale na celé Vysočině, tedy v okolí měst Třebíč, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov či Otrokovice.
Více informací na tel. 603 355 311 nebo info@bourani-demolice.cz

Vše okolo demolice v Jihlavě a okolí

Demoliční práce Jihlava jsou tu pro vás ve chvíli, kdy jste pevně rozhodnuti zbourat určitou nemovitost, která třeba dlouhodobě chátrá, která trouchniví nebo na jejímž místě chcete postavit dům nový, krásný a moderní. I když zní slovo “demolice” hrozivě, je to běžná věc. Bohužel to není záležitost, kterou provedete hned po tom, co si ji usmyslíte. Musíte získat demoliční výměr k tomu, aby mohla být budova legálně odstraněna. Přes to zkrátka nejede vlak.

Pokud hovoříme o demolici, hovoříme o komplexním zbourání objektu, a to buď mechanizací, nebo postupným rozebráním. Jak již bylo zmíněno, potřebovat budete demoliční výměr, který následně poslouží i při výmazu objektu z katastru nemovitostí, a projekt k demolici, který zpracuje třeba firma Stavby – demolice a bourání s.r.o., která se zaměřuje na demoliční práce. Více informací zjistíte na tel. 603 355 311 nebo info@bourani-demolice.cz

Za kolik bude projekt vypracován?

Takový projekt k demolici však něco stojí. Jeho cena se odvíjí vždy od velikosti nemovitosti, která má být zbourána. U zpracování projektů k demolici standardních domů cena začíná od osmi tisíc korun.

Jak dlouho bude demolice trvat?

Pokud máte všechno, co je třeba mít, možná se ptáte, jak dlouho bude taková demolice domu trvat. Doba trvání demolice se odvíjí od velikosti samotného bouraného objektu. U standardních rodinných domů se doba demolice odhaduje na týden či dva. Samozřejmě během této doby dojde i k odvozu suti a k likvidaci odpadů v Jihlavě.

Kolik bude demolice stát?

Co se týče ceny demolice, to se řeší opět individuálně, a to dle aktuálního ceníku a případného zaměření.

Kolik bude stát odvoz suti?

Nabízí se ještě otázka, kolik bude stát odvoz suti. Přece jenom i toto je zpoplatněno. Cena odvozu suti a likvidaci odpadu v Jihlavě závisí na mnoha faktorech. V potaz se při stanovování ceny bere typ suti, množství suti, také vzdálenost na skládku a samozřejmě ceny skládkovného.