Demoliční práce v Jihlavě a okolí

Co se starým domem, který už padá na hlavu a neustále chátrá? Nemusíte ho nechávat chátrat dál, můžete udělat razantní krok a zdemolovat ho. Není to tak strašné, jak to zní – na jeho místě posléze můžete postavit dům nový, který bude moderní a podle vašich představ. Demoliční práce Jihlava vám s demolicí pomůžou, jen je třeba zařídit vše potřebné. Demolice totiž není něco, co se může stát ze dne na den. Je to naopak záležitost, na kterou potřebujete mít povolení.

Jelikož v mnoha případech nepřichází investice do přestavby vhod, demolice je jediné možné řešení, které vám může ulevit od starostí s chátrajícím domem. Jak ale bylo zmíněno, je třeba vyřídit povolení, aby mohlo být odstranění budovy provedeno.

Jaké povolení potřebujete?

Tím povolením se rozumí takzvaný demoliční výměr, což je úřední dokument, který povoluje legálně odstranit budovu. Bez tohoto dokumentu nelze budovu zbourat, stejně tak nemůže dojít k výmazu z katastru nemovitostí. Demoliční výměr jako takový je platný jeden rok s tím, že je možné ho případně prodloužit. K tomu je však zapotřebí to řádně odůvodnit.

Pokud máte demoliční výměr, doporučujeme mít ještě projekt k demolici.

Co je to projekt k demolici?

Pokud má dojít k celkovému odstranění stavby, je třeba provést nejen takzvaný passport objektu, ale také se musí zpracovat projekt postupu všech bouracích prací, a to včetně specifikace předpokládaného množství odpadu.

Takový projekt se zpracuje podle už existující dokumentace k nemovitosti, pokud je tedy na světě, pakliže není, musí se provést stavebně technický průzkum objektu a zaměření se posléze musí zdigitalizovat.

Kdo mi projekt zpracuje?

Projekt vám může zpracovat firma Stavby – demolice a bourání s.r.o., která provádí demoliční práce nejen v Jihlavě, ale na celé Vysočině, tedy v okolí měst Třebíč, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov či Otrokovice.
Více informací na tel. 603 355 311 nebo info@bourani-demolice.cz